Umsóknir um styrk úr Bjargráðasjóði vegna áburðarkaupa

Eins og kunnugt er tóku ný lög um Bjargráðasjóð gildi 23. apríl síðastliðinn. Með þeim breytingum sem þá voru gerðar á lögunum var aðkoma sveitarfélaga að sjóðnum afnumin og stendur nú yfir uppgjör á eignum sjóðsins sem stefnt er á að ljúki fyrir árslok 2009.
Í bráðabirgðaákvæði með lögunum segir að stjórn sjóðsins sé á árinu 2009 heimilt að ráðstafa fjármunum úr almennri deild sjóðsins til að draga úr hættu á uppskerubresti sem gæti leitt af sér óæskilegan samdrátt í búvöruframleiðslu. Verða þeir fjármunir nýttir til þess að styrkja bændur til áburðarkaupa.
Samkvæmt upplýsingum frá stjórn sjóðsins er ekki ljóst hvaða fjárhæð verður unnt að verja í þetta verkefni þar sem enn er unnið að mati á eignum og skuldbindingum vegna uppgjörs á sjóðnum. Á hinn bóginn telur stjórnin rétt að upplýsa um umsóknarferlið gagnvart bændum en nánari reglur um hugsanlega úthlutun fjármuna er ekki unnt að setja fyrr en niðurstöður um uppgjör gagnvart sveitarfélögum liggur fyrir.
Eftirfarandi þurfa bændur að hafa í huga hyggist þeir sækja um stuðning úr Bjargráðasjóði:

Leggja þarf fram reikninga vegna áburðar sem sannarlega er keyptur og notaður á vaxtarárinu 2009 (til og með 10. ágúst 2009). Hafi bóndi keypt áburð eftir 10. ágúst 2008 til notkunar á árinu 2009 má þó leggja þann reikning til grundvallar sé skilyrðum að öðru leyti fullnægt.

Til greina koma reikningar vegna innflutts tún- og akuráburðar sem inniheldur að lágmarki 11% N. Varðandi gróðurhúsaáburð og fljótandi áburð er miðað við að N, P, og K gildi blöndu eða eingildra tegunda samanlagt sé í samræmi við þarfir, að lágmarki 7% N í því samhengi fyrir gróðurhúsaplöntur en 11%
fyrir aðrar plöntur til matvæla- eða fóðurframleiðslu.

Skilyrði er að umsækjandi standi fyrir búrekstri á lögbýli og greiði búnaðargjald.
Umsækjendur skulu skila umsókn ásamt framlögðum reikningum til leiðbeiningamiðstöðvar síns búnaðarsambands fyrir 10. ágúst 2009. Héraðsráðunautur mun gera úttekt á reikningunum, þ.m.t. kanna réttmæti þeirra og hvort um eðlilega notkun er að ræða miðað við aðstæður.

Umsóknum ásamt niðurstöðum úttektar skulu leiðbeiningamiðstöðvarnar skila til Bændasamtaka Íslands eigi síðar en 1. september 2009.

Stjórn Bjargráðasjóðs setur nánari úthlutunarreglur og ákvarðar um afgreiðslu umsókna. Stefnt er að því að ljúka þeirri afgreiðslu fyrir lok september 2009.
Frá þessu er greint í nýútkomnu Bændablaði.

Umsóknareyðublað vegna þróunarverkefna og styrks til áburðarkaupa er hér